รู้ไว้ ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน ไม่งั้นผิดกฏหมาย

กฎหมายทวงหนี้บังคับใช้แล้ว ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน จันทร์-ศุกร์ ทวงได้ 8 โมง-2 ทุ่ม วันหยุดราชการ ทวงได้ 8 โมง-หกโมงเย็น ยกเว้นกรณีเพื่อนยืมเพื่อน แบบนี้ทวงกี่ครั้งต่อวันก็ได้ จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ ได้อาศัยความตามมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) ของ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ที่ระบุให้เจ้าหนี้ทวงหนี้ได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และมีผลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เฟซบุ๊ก Law Inspiration เคยโพสต์สรุปรายละเอียดของ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้

– การทวงหนี้ หมายถึง การทวงหนี้ตาม พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไม่รวมการทวงหนี้ทั่วไป
– ผู้ทวงถามหนี้ ตามกฎหมายนี้ หมายถึง ผู้ให้สินเชื่อทางการค้าปกติ, คนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
– ยกตัวอย่าง เจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ เช่น ธนาคาร, บริษัทบัตรเครดิต, บริษัทเช่าซื้อ หรือเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น
– กรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ จะทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ก็ไม่ผิด
– ถ้าเจ้าหนี้ทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง จะมีความผิดทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการทวงหนี้ สามารถสั่งให้หยุดได้ ถ้าไม่หยุดจะโดนโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท
– นอกจากห้ามทวงเกินวันละ 1 ครั้งแล้ว ยังมีข้อห้ามอื่น ๆ อีก ได้แก่ ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้, ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง, ห้ามประจาน
– ระยะเวลาการทวงหนี้ ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. ส่วนวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 เท่านั้น
– กฎหมายกำหนดเรื่องวิธีการทวงหนี้ แต่ลูกหนี้ก็ยังต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด

** หนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เข้าข่ายตามกฎหมายนี้ทั้งสิ้น

Leave a reply